فناوری تولید کاغذ سنگ

چون اختراع کاغذ بر کار، مطالعه و زندگی انسان تأثیر زیادی داشته، لذا تأثیر زیادی بر کشور چین داشته است.  روش قدیمی تولید کاغذ به علت قطع بیش از حد درختان، نبود منابع کافی جنگلی در دنیا، و ایجاد آلودگی، تأثیر منفی زیادی بر محیط زیست داشته است. به همین دلیل، تولید کاغذ به یکی از نگرانی های بشر تبدیل شده است.

کاغذ مصنوعی با استفاده از پودر غیر ارگانیک (عمدتاً کلسیم کربنات) به عنوان ماده ی اصلی، و اضافه کردن مقدار کمی رزین مصنوعی و مواد شیمیایی دیگر، و با بهره مندی از فناوری پیشرفته، تولید می شود.  کاغذ مصنوعی نوعی کاغذ جدید است که ضرری برای محیط زیست ندارد.  این کاغذ جدید را که از خصوصیات بی نظیری برخوردار است و به راحتی جذب طبیعت می شود، می توان در صنعت چاپ، بسته بندی، مقوا سازی، برچسب سازی، و مانند آن به کار برد.

کاغذ مصنوعی که به کاغذ سنگ مشهور شده است.  این نوع کاغذ پاره می شود ولی شکسته نمی شود.  تولید کاغذ مصنوعی از سابقه ای سی ساله در اروپا و آمریکا برخوردار است و در چین از ده سال پیش شروع شده است.  به علت نوسانات قیمت بازار کاغذ معمولی و کاغذ سنگ در سال های اخیر، تولید کاغذ سنگ روز به روز بیشتر شده است.